Online reserveren

Homepage > Cultuur > Religieuze monumenten > De cisterciënzers

De cisterciënzers

In de twaalfde en dertiende eeuw nemen de cisterciënzer abdijen sterk toe in Europa, met name in de Haute-Marne: het bisdom Langres telt niet minder dan veertien mannen- en vrouwenkloosters.

Nu nog zijn een aantal plekken het bezoek zeker waard in het kader van wat we zonder schromen ‘cisterciënzer toerisme’ kunnen noemen.

Deze vorm van toerisme heeft zich sterk ontwikkeld door een samenwerkingsverband van cisterciënzer abdijen en plaatsen door heel Europa en de uitgave van een kaart waarop alle plaatsen in het departement aangegeven staan – bestaand en verdwenen – die te maken hebben met de Orde van de Cisterciënzers. 

 

Circuit van de cisterciënzer abdijen in the Haute-Marne