Online reserveren

Homepage > Accommodatie > Label Tourisme & Handicap

 

   

 

 

 

           

Label Tourisme & Handicap

Toegankelijke vakanties, zonder uitzondering!  

Het Franse label Tourisme & Handicap is een antwoord op de wens van mensen met een functiebeperking die dromen van een vakantie zonder beslommeringen en hindernissen met zoveel mogelijk autonomie. Het label onderscheidt vier categorieën van functiebeperkingen: auditief, motorisch, geestelijk en visueel.

Het label is een garantie voor een efficiënte ontvangst, aangepast op de onontbeerlijke behoeften van mensen met een functiebeperking.

Doelstellingen:

• Betrouwbare en objectieve informatie verstrekken over de toegankelijkheid van de betreffende plaatsen en toeristische instellingen, daarbij rekening houdend met alle categorieën.

• Een aangepast toeristisch aanbod ontwikkelen dat volledig integreert in het algemene aanbod.

• De deelnemende toeristische instellingen bevoordelen ten opzichte van de concurrentie.

Het label kan gelden voor een, twee, drie of vier categorieën en wordt verstrekt voor een tijdsduur van vijf jaar, te verlengen na een controle op ontvangst- en toegankelijkheidscriteria.
Elke categorie heeft een eigen icoon : Motorische handicap, Visuele handicap,Geestelijke handicap, Auditieve handicap.

 

Downloaden "Tourisme & Handicap" Haute-Marne